HTML Listeleme Yapısı

957.HTML

Yapacağımız sayfada bazı yazılarımızı maddeler halinde yazmak isteyebiliriz. Yazacağımız maddeleri sıralı ve sırasız olarak 2 şekilde yapabiliriz. Sırasız ( unordered list ) oluşturmak  için kullanacağımız etiket <ul> dir  ve  </ul> etiketiyle kapatılması gerekir. Bu etiket yardımıyla listeyi oluşturmuş oluruz ve bu etiketlerin içerisine yazacağımız <li> etiketleriyle de listemizin elemanlarını belirleriz.

Ekleyeceğimiz her liste elemanı için <li> Eklenecek eleman </li>  etiketlerini kullanmalıyız. Anlattıklarımıza basit bir örnek verelim;

[stextbox id="alert"]
<html>
<head>
<title>Listeleme</title>
</head>
<body>
<h4>Listeleyeceğimiz Elemanlar</h4>
<ul>
<li>1.eleman</li>
<li>2.eleman</li>
<li>3.eleman</li>
</ul>
</body>
</html>
[/stextbox]

 

<h4> etiketleri arasına başlığımızı yazdık. <ul> etiketleri arasına listeleyeceğimiz elemanları yazarak listemizi oluşturduk. Çıktımız ;

listeleme

Çıktımızda görüldüğü gibi her liste elemanının başında nokta işareti var. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Bunun için  <ul> etiketinin özelliklerini kullanacağız. <ul> etiketinin type özelliğini kullanırsak, bu işaretlerin yerine bazı simgeler koyabiliriz. Kullanılışı ise şu şekildedir;

[stextbox id=”alert”]<ul type=”circle”>[/stextbox]

(listelenecek elemanlar)

</ul>

 

Kullanabileceğimiz en bilindik simgeler ; circle, square ve disc dir. Bunların her birini kullandığımız bir örnek verelim;

[stextbox id="alert"]
<html>
<head>
 <title>Listeler</title>
</head>
<body>
 <h4>Liste Elemanları<h4>
 <ul type="square">
  <li>Eleman 1</li>
  <li>Eleman 2</li>
 </ul>
 <h4>Liste Elemanları<h4>
 <ul type="circle">
  <li>Eleman 1</li>
  <li>Eleman 2</li>
 </ul>
  <h4>Liste Elemanları<h4>
 <ul type="disc">
  <li>Eleman 1</li>
  <li>Eleman 2</li>
 </ul>
</body>
</html>
[/stextbox]

Şimdi ise yeni oluşturduğumuz simgelerin ne olduklarını çıktımızda görelim.

listeleme-2

Şunu da belirtelim.Burada her listeyi ayrı ayrı yaptık.Fakat bir liste diğer listenin bir alt listesi de olabilir. Bunun için kodumuzdaki <ul> etiketlerini birbirinden bağımsız değil de birini diğerinin içinde yazarsak listelerimizin alt listelerini de oluşturabiliriz

 

Sıralı Liste

Sıralı listemizin tek farkı, simgelerimizin yerine 1,2,3..  A,B,C..  i,ii,iii…  gibi sıralı giden simgeler kullanmasıdır. Kendisi bizim yerimize bu rakamları oluşturacaktır.Sıralı( ordered list ) listeler oluşturmak için kullanacağımız etiket ise <ol> dir. Bir önceki sırasız listelemede ise <ul> etiketini kullanmıştır.Yapı olarak tamamen aynıdır. Bir örnek verelim ve çıktımızı oluşturarak farkı görelim;


[stextbox id="alert"]
<html>
<head>
<title>Sıralı liste oluşturma</title>
</head>
<body>
Sıralı Liste
<ol>
<li>Eleman 1</li>
<li>Eleman 2</li>
<li>Eleman 3</li>
</ol>
</body>
</html>
[/stextbox]

Oluşan çıktımız ;

sıralı-liste

Sıralı listemizde de kullanacağımız , <ol type=””>  özelliği ile sıralı listelerimizin romen rakamları (i,ii,iii) veya  A,B,C  şeklinde sıralanmasını sağlayabiliriz.Bunun için açtığımız her <ol> etiketine  <ol type=”A”> veya <ol type=”i”> yazalım.

 

Şunu da dipnot olarak düşelim. Şuana kadar 2 çeşit listeleme yöntemi gördük. Bunların her ikisinde de liste elemanlarımızın önüne bir simge,bir harf ve benzeri şeyler koyduk. Peki elemanlarımızın başına hiçbir işaret koymak istemezsek? Kullandığımız bu 2 etiket türü ile bunlar mümkün değil.Bunun için yeni bir etiket kullanmamız gerekiyor. <dl> etiketi ile listemizi açalım ve her liste elemanımızı da <dd> etiketleri arasına yazarsak, liste elemanlarımızın önünde bir simge olmadan sıralanacaktır. Html kodumuzda değiştireceğimiz kısımlar sadece bunlardır.

You may also like...

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.