Türkiye’de 9 Yaşında İnternet, 10 Yaşında Telefon Kullanılıyor

türkiye-de-internet-ve-telefon-kullanım-yaşı

Türkiye’de bilgisayar kullanımı ortalama 8, internet kullanımı 9 yaşında başlıyor. Cep telefonu kullanımına ortalama başlama yaşı ise 10 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2013 yılı nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmasının kapsamı, ilk defa 6-15 yaş grubu çocukları da içerecek şekilde genişletildi. Bu araştırmada 6-15 yaş grubu genel olmak üzere, farklılıkları daha iyi gözlemleyebilmek için 6-10 ve 11-15 yaş grubu ayrımında bilgisayar, internet ve cep telefonu kullanımı, kullanım sıklığı ve kullanım amaçları yanında medya ile ilişkileri de irdelendi.

Araştırmaya göre, Türkiye’de bilgisayar kullanımına ortalama 8 yaşında başlanıyor. 6-15 yaş grubundaki bilgisayar kullanan çocukların bilgisayar kullanmaya başlama yaşı ortalama 8 olarak tespit edilirken, 6-10 yaş grubunda ortalama başlama yaşı 6, 11-15 yaş grubunda ise 10 olarak belirlendi.

İnternet kullanımına ise ortalama 9 yaşında başlanıyor. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların internet kullanmaya başlama yaşı ortalama 9, 6-10 yaş grubunda 6, 11-15 yaş grubunda ise 10 oldu.

– Çocukların 4’te 1’inin kendi bilgisayarı var

TÜİK’in araştırması, 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 24,4’ünün kendi kullanımına ait bilgisayara sahip olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, çocukların yüzde 13,1’inin kendine ait cep telefonu, yüzde 2,9’unun oyun konsolu var.

Çocukların yüzde 60,5’i bilgisayar, yüzde 50,8’i internet, yüzde 24,3’ü cep telefonu kullanıyor. Bu oranlar 6-10 yaş grubundaki çocuklarda sırasıyla yüzde 48,2, yüzde 36,9 ve yüzde 11, 11-15 yaş grubundaki çocuklarda ise sırasıyla yüzde 73,1, yüzde 65,1 ve yüzde 37,9 olarak belirlendi.

– Çocukların yüzde 45,6’sı her gün internet kullandı

Haftalık ortalama internet kullanım süreleri dikkate alındığında, çocukların yüzde 45,6’sı hemen her gün internet kullandığı belirlendi. 6-15 yaş grubundaki internet kullanan çocukların yüzde 38,2’si interneti iki saate kadar, yüzde 47,4’ü 3 ile 10 saat arasında, yüzde 11,8’i 11 ile 24 saat arasında, yüzde 2,6’sı ise 24 saatin üzerinde kullandı.

6-15 yaş grubu çocuklar interneti yüzde 84,8 oranıyla en çok ödev veya öğrenme amacıyla kullanırken, bunu yüzde 79,5 ile oyun oynama, yüzde 56,7 ile bilgi arama, yüzde 53,5 ile sosyal medya ağlarına katılma takip etti.

– İnternet kullanım yerlerine göre ev ilk sırada

İnternet kullanım yerlerine göre yüzde 65,6 ile ev ilk sırada yer alırken, 6-15 yaş grubu internet kullanan çocukların yüzde 21,4’ü, 6-10 yaş grubunun yüzde 8,7’si, 11-15 yaş grubunun ise yüzde 28,8’i internet kafeyi tercih etti.

– Cep telefonunu konuşma, oyun ve mesaj için kullandılar

Cep telefonu kullanan 6-15 yaş grubundaki çocukların ortalama cep telefonu kullanmaya başlama yaşı 10 olarak belirlenirken, 6-10 yaş grubundaki çocuklar ortalama 7, 11-15 yaş grubunda ise 11 yaşında cep telefonu kullanmaya başlıyor. Cep telefonu kullanım amaçları arasında ilk sırayı yüzde 92,8 ile konuşma yer aldı. Konuşmayı yüzde 66,8 ile oyun oynama, yüzde 65,4 ile mesajlaşma ve yüzde 30,7 ile internete girmek izledi. Cep telefonu kullanan 6-10 yaş grubundaki çocukların yüzde 80’i, 11-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 62,9’u cep telefonu üzerinden oyun oynarken, 6-10 yaş grubu çocukların yüzde 29,4’ü, 11-15 yaş grubu çocukların ise yüzde 76,2’si mesajlaştı.

– Her 10 çocuktan 9’u hemen her gün televizyon izledi

Çocukların yüzde 92,5’i hemen her gün televizyon izledi. Bu oran 6-10 yaş grubundaki çocuklarda yüzde 94,8 ve 11-15 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 90,2 oldu. Günde ortalama 4 saatin üzerinde televizyon izleyen çocukların oranı 6-15 yaş grubunda yüzde 12 iken, 6-10 yaş grubunda yüzde 12,5, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 11,6 olarak tespit edildi.

6-10 yaş grubu çocuklarda en çok izlenen program türü yüzde 93,8 ile çizgi film olurken, 11-15 yaş grubu çocuklar yüzde 76,8 ile en çok film ve dizi izledi.

-Basılı ortamda gazete okuma oranı yüzde 16,6

Çocukların yüzde 16,6’sı basılı ortamda gazete, yüzde 15,8’i dergi okudu. Aynı yaş grubundaki çocukların yüzde 19,1’i gazeteyi, yüzde 14,3’ü dergiyi hemen her gün okurken, yüzde 10,3’ü 2-3 ayda bir gazete, yüzde 16,3’ü dergi okudu. Basılı ortamda gazete ve dergi okuma oranı 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 9,7 ve yüzde 10,1, 11-15 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 23,6 ve yüzde 21,6 oldu.

Gazetede yüzde 40,9 ile en çok televizyon, magazin, eğlence yazıları okundu. Dergi okumada ise yüzde 42,2 ile çocuk dergileri ilk sırada yer aldı. 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 34,2 ile komedi ve mizah yazıları en çok okunurken, dergi türüne göre yüzde 72 ile çocuk dergisi okundu. 11-15 yaş grubu çocuklarda ise bu oranlar yüzde 45,7 ile en çok televizyon, magazin, eğlence haberleri, yüzde 31,7 ile bilim ve teknik konulu dergiler oldu.

Kaynak: AA

You may also like...

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.